menu_icon

Search Results for:

LinkedIn berichten

Hieronder delen we onze laatste berichten op op LinkedIn en andere sociale media kanalen:

Loonbeslag

Als een werknemer schulden heeft dan zoekt de schuldeiser naar mogelijkheden om zijn geld te ontvangen. Eén van manieren waarop dat wordt gedaan is de werkgever verplichten een deel van het loon in te houden en af te dragen aan de deurwaarder. Dat heet het leggen van een loonbeslag.   Inleiding Wat is een loonbeslag … Continue reading Loonbeslag

Informatieblad bij Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Ontslagbescherming werknemer Per 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van toepassing. Dat betekent dat (modellen voor) arbeidsovereenkomsten meer informatie aan de werknemer moeten bevatten over de rechtspositie.   De overheid heeft daar een duidelijk voorlichtingsblad over uitgegeven: Factsheet+Wet+implementatie+richtlijn+transparante+en+voorspelbare+arbeidsvoorwaarden+(communicatie)-1   Een onderdeel hiervan willen we graag verder voor u invullen. We hebben … Continue reading Informatieblad bij Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Inleiding Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. Vaak genoemd een vaststellingsovereenkomst. In de wet staan in artikel 7:670b BW slechts enkele spelregels. De belangrijkste is dat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat de werknemer 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst deze overeenkomst schriftelijk … Continue reading Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Hopeloze casussen en derde ziektejaar

In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen bij het maken van een bezwaarschrift tegen een loonsanctie. Wat is er dan aan de hand? Er is een WIA-uitkering aangevraagd door een werknemer die 2 jaar ziek is. Het UWV neemt vervolgens de aanvraag niet in behandeling omdat zij vinden … Continue reading Hopeloze casussen en derde ziektejaar

Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

We geven dikwijls cursussen voor klanten op basis van open inschrijving. De onderwerpen hebben te maken met het brede veld van arbeidsrecht, medezeggenschap en sociale zekerheid. Onze kennis en ervaring delen we ook ‘incompany’ op een door u gekozen locatie.   Voorbeelden zijn:   Wijzigingen in het ontslagrecht door de WWZ en WAB. Veranderingen in … Continue reading Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

Hoofddoekjes op het werk

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het betrof hier werknemers waarbij het dragen van een hoofddoekje op het werk door de werkgever was verboden. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes maar … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zijn voor de rechtspositie van de zzp’er. Dat hoeft niet. Het is opvallend dat zeer veel zzp’ers de aan hen voorgelegde overeenkomst zonder meer ondertekenen. Een zzp’er kan -als hij een goed contract afsluit- ook een redelijk sterke rechtspositie verwerven. Onderhandelen over de … Continue reading ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

ZZP-overeenkomsten in het nauw

De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Voor ondernemingen en instellingen die veel gebruik maken van zzp’ers is er nu door het kabinet een module op de markt gebracht. Aan de hand van een aantal vragen kan worden bepaald of de zzp’er werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of … Continue reading ZZP-overeenkomsten in het nauw

Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid

Regelmatig krijgen we vragen van zowel werkgevers als werknemers over rechten, plichten en (on)mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie vanuit ziekte.   Onduidelijkheid of onzekerheid kan er zelfs toe leiden dat de voortgang in de re-integratie stagneert en dat de onderlinge verhoudingen daardoor verslechteren. Wat kun je doen binnen de kaders van het arbeidsrecht om deze … Continue reading Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid

More >>

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.