menu_icon

Search Results for:

Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

We geven dikwijls cursussen voor klanten op basis van open inschrijving. De onderwerpen hebben te maken met het brede veld van arbeidsrecht, medezeggenschap en sociale zekerheid. Onze kennis en ervaring delen we ook ‘incompany’ op een door u gekozen locatie.   Voorbeelden zijn:   Wijzigingen in het ontslagrecht door de WWZ en WAB. Veranderingen in … Continue reading Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

Hoofddoekjes op het werk

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het betrof hier werknemers waarbij het dragen van een hoofddoekje op het werk door de werkgever was verboden. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes maar … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zijn voor de rechtspositie van de zzp’er. Dat hoeft niet.   Het is opvallend dat zeer veel zzp’ers de aan hen voorgelegde overeenkomst zonder meer ondertekenen. Een zzp’er kan -als hij een goed contract afsluit- ook een redelijk sterke rechtspositie verwerven. Onderhandelen over … Continue reading ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

ZZP-overeenkomsten in het nauw

De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Voor ondernemingen en instellingen die veel gebruik maken van zzp’ers is er nu door het kabinet een module op de markt gebracht. Aan de hand van een aantal vragen kan worden bepaald of de zzp’er werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of … Continue reading ZZP-overeenkomsten in het nauw

Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid

Regelmatig krijgen we vragen van zowel werkgevers als werknemers over rechten, plichten en (on)mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie vanuit ziekte.   Onduidelijkheid of onzekerheid kan er zelfs toe leiden dat de voortgang in de re-integratie stagneert en dat de onderlinge verhoudingen daardoor verslechteren. Wat kun je doen binnen de kaders van het arbeidsrecht om deze … Continue reading Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid

Aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Voorafgaand aan het verlenen van een ontslagvergunning in het kader van een bedrijfseconomisch ontslag voor werknemers met een vast contract vindt eerst een toetsing plaats door het UWV.   Flexwerk contracten Voordat de medewerkers met een vast contract voor ontslag voorgedragen worden toetst het UWV eerst of de volgende contracten beëindigd of niet verlengd worden: … Continue reading Aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Korten op arbeidsvoorwaarden

De economische gevolgen van de coronacrisis geeft de discussie vleugels of de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag versoberen. Mag de werkgever bijvoorbeeld het loon met 10% verlagen? Wat is de rol van de ondernemingsraad daarin? En moet de werknemer alles accepteren? Daar gaat dit artikel over.   Juridisch kader Veel werknemers vallen onder een cao. … Continue reading Korten op arbeidsvoorwaarden

Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Met grote regelmaat worden we gevraagd om een vaststellingsovereenkomst te controleren en/of te beoordelen. We kunnen wel zeggen dat we daar inmiddels behoorlijk (lees: jarenlange) ervaring in hebben.   Echter in toenemende mate worden we geconfronteerd met resultaten van al eerdere onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Die onderhandelingsovereenkomsten stemmen ons vaak droevig. De ontslagvergoeding is … Continue reading Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig kan gaan raken. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer. De uitzendwerkgevers zullen daarom het loon bij ziekte … Continue reading Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Vragen van werknemers in coronatijd

Op deze pagina publiceren we veelgestelde ‘corona vragen’ van werknemers:   Mag de vakantietoeslag uitgesteld worden? Bij wet is geregeld dat vakantietoeslag opgebouwd tot 31 mei in de maand juni wordt uitbetaald. In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is geregeld dat de vakantietoeslag (opgebouwd tot 31 mei) al in de maand mei wordt uitgekeerd. Deze wettelijke … Continue reading Vragen van werknemers in coronatijd

More >>

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.