menu_icon

Search Results for:

Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst?

Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in de WIA. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst door het wettelijk opzegverbod bij ziekte niet beëindigen. Voor deze groep werknemers gaat onderstaand verhaal niet op. Vaststellingsovereenkomst voor arbeidsongeschikte werknemer Het komt echter regelmatig voor dat een arbeidsongeschikte werknemer van … Continue reading Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst?

WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid

Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers die hun baan kwijtraken omdat zij lijden aan CVS/ME klachten. Zelfs bij personen die nagenoeg bedlegerig zijn geworden. Voor het klachtenpatroon onder de naam fibromyalgie en long covid is een vergelijkbare manier om een WIA uitkering te ontvangen van … Continue reading WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid

Loonbeslag

Als een werknemer schulden heeft dan zoekt de schuldeiser naar mogelijkheden om zijn geld te ontvangen. Eén van manieren waarop dat wordt gedaan is de werkgever verplichten een deel van het loon in te houden en af te dragen aan de deurwaarder. Dat heet het leggen van een loonbeslag.   Inleiding Wat is een loonbeslag … Continue reading Loonbeslag

Informatieblad bij Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Ontslagbescherming werknemer Per 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van toepassing. Dat betekent dat (modellen voor) arbeidsovereenkomsten meer informatie aan de werknemer moeten bevatten over de rechtspositie.   De overheid heeft daar een duidelijk voorlichtingsblad over uitgegeven: Factsheet+Wet+implementatie+richtlijn+transparante+en+voorspelbare+arbeidsvoorwaarden+(communicatie)-1   Een onderdeel hiervan willen we graag verder voor u invullen. We hebben … Continue reading Informatieblad bij Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. Vaak genoemd een vaststellingsovereenkomst.   Spelregels In de wet staan in artikel 7:670b BW slechts enkele spelregels. De belangrijkste is dat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat de werknemer 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst deze overeenkomst … Continue reading Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Hopeloze casussen en derde ziektejaar

In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen bij het maken van een bezwaarschrift tegen een loonsanctie. Wat is er dan aan de hand? Er is een WIA-uitkering aangevraagd door een werknemer die 2 jaar ziek is. Het UWV neemt vervolgens de aanvraag niet in behandeling omdat zij vinden … Continue reading Hopeloze casussen en derde ziektejaar

Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

We geven dikwijls cursussen voor klanten op basis van open inschrijving. De onderwerpen hebben te maken met het brede veld van arbeidsrecht, medezeggenschap en sociale zekerheid. Onze kennis en ervaring delen we ook ‘incompany’ op een door u gekozen locatie.   Voorbeelden zijn:   Wijzigingen in het ontslagrecht door de WWZ en WAB. Veranderingen in … Continue reading Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

Hoofddoekjes op het werk

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het gaat hierbij om het verbod van de werkgever om hoofddoekjes te dragen op het werk. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes. De uitspraak gaat … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zijn voor de rechtspositie van de zzp’er. Dat hoeft niet. Het is opvallend dat zeer veel zzp’ers de aan hen voorgelegde overeenkomst zonder meer ondertekenen. Een zzp’er kan -als hij een goed contract afsluit- ook een redelijk sterke rechtspositie verwerven. Onderhandelen over de … Continue reading ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

ZZP-overeenkomsten in het nauw

De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Voor ondernemingen en instellingen die veel gebruik maken van zzp’ers is er nu door het kabinet een module op de markt gebracht. Aan de hand van een aantal vragen kan worden bepaald of de zzp’er werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of … Continue reading ZZP-overeenkomsten in het nauw

More >>

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.